کمبود تراشه

کمبود تراشه و مشکل ساز شدن برای شرکت های فناوری

کمبود تراشه و مشکل ساز شدن برای شرکت های فناوری

درآمد شرکت‌های فناوری در سه ماه گذشته زیاد بود. البته این موضوع تعجبی نداشت اما با این حال و علی رغم به دست آوردن درآمد قابل توجه توسط شرکت‌های فناوری، چشم انداز کمبود نیمه هادی‌ها و تراشه در سراسر جهان … ادامه مطلب

0 نظرات