وارن بافت

وارن بافت تیم کوک را مدیری برجسته می دان

وارن بافت تیم کوک را مدیری برجسته می داند

وارن بافت در جریان اجلاس روز شنبه به پرسش‌های سهام‌داران در خصوص هلدینگ آمریکایی برکشایر هاتاوی و سرمایه گذاری‌های این مجموعه پاسخ داد. یکی از پرسش‌های مطرح شده این بود که چرا شرکت سرمایه‌گذاری برکشایر هاتاوی علیرغم اذعان به ارزش … ادامه مطلب

0 نظرات