سیگنال

انتقال از حساب به حساب دیگر در سیگنال ساده می شود

انتقال از حساب به حساب دیگر در سیگنال ساده می شود

اگرچه پیام رسان سیگنال یک تن از ویژگی های جالب مانند پاسخ خودکار و پیام های ناپدید شده را بسته بندی می کند ، اما هنوز فاقد برخی از ویژگی های اصلی است که گزینه های جایگزین آن ارائه می … ادامه مطلب

0 نظرات