دفندر

Microsoft Defender اکنون به طور خودکار زنجیره حمله را در بهره برداری های Exchange Server از بین می برد

Microsoft Defender اکنون به طور خودکار زنجیره حمله را در بهره برداری های Exchange Server از بین می برد

طی چند هفته گذشته ، اخبار در مورد حمله سرورهای Exchange داخلی از سوی گروه های دولتی و همچنین سایر بازیگران مخرب در حال ایجاد خبرهای جدید بوده است. از آن زمان ، مایکروسافت چندین وصله ، ابزار و راهنما … ادامه مطلب

0 نظرات