انسان

تا سال 2100، انسان ها 130 سال عمر می کنند

تا سال 2100، انسان ها 130 سال عمر می کنند

محققان در بررسی‌های جدید خود دریافتند طول عمر انسان ها روند افزایشی پیدا کرده و تا سال ۲۱۰۰ رکورد پیرترین فرد جهان به ۱۳۰ سال خواهد رسید. آمارها نشان می‌دهد طی چند دهه قبل تعداد افرادی که بیش از ۱۰۰ … ادامه مطلب

0 نظرات